νέο banner

Εγκατάσταση μεθανόλης 2500Nm3/h για παραγωγή υδρογόνου και 10000t/a υγρού CO2Το εργοστάσιο ολοκληρώθηκε με επιτυχία

Το έργο εγκατάστασης των 2500Nm3/hμεθανόλη προς παραγωγή υδρογόνουκαι 10000t/a συσκευή υγρού CO2, με σύμβαση από την TCWY, ολοκληρώθηκε με επιτυχία.Η μονάδα έχει τεθεί σε λειτουργία μίας μονάδας και έχει εκπληρώσει όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να ξεκινήσει η λειτουργία της.Η TCWY έχει εφαρμόσει τη μοναδική της διαδικασία για αυτή τη μονάδα, η οποία διασφαλίζει ότι η κατανάλωση μεθανόλης ανά μονάδα είναι μικρότερη από 0,5 kg μεθανόλης/Nm3 υδρογόνου.Αυτή η διαδικασία χαρακτηρίζεται από την απλότητά της, τον σύντομο έλεγχο της διαδικασίας και την άμεση χρήση των προϊόντων H2 στο έργο του πελάτη για το υπεροξείδιο του υδρογόνου.Επιπλέον, η διαδικασία επιτρέπει τη δέσμευση άνθρακα και την παραγωγή υγρού CO2, μεγιστοποιώντας έτσι τη χρήση των πόρων.

Σε σύγκριση με τις παραδοσιακές μεθόδους παραγωγής υδρογόνου, όπως η ηλεκτρόλυση νερού,αναμόρφωση φυσικού αερίουκαι την αεριοποίηση του οπτάνθρακα, η διαδικασία μεθανόλης σε υδρογόνο προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα.Διαθέτει μια απλή διαδικασία με σύντομη περίοδο κατασκευής, που απαιτεί σχετικά μικρές επενδύσεις.Επιπλέον, έχει χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και δεν προκαλεί περιβαλλοντική ρύπανση.Οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται σε αυτή τη διαδικασία, συγκεκριμένα η μεθανόλη, μπορούν επίσης να αποθηκευτούν και να μεταφερθούν εύκολα.

Καθώς συνεχίζονται οι εξελίξεις στις διαδικασίες παραγωγής υδρογόνου μεθανόλης και στους καταλύτες, η κλίμακα παραγωγής υδρογόνου μεθανόλης επεκτείνεται σταθερά.Αυτή η μέθοδος έχει γίνει πλέον η προτιμώμενη επιλογή για παραγωγή υδρογόνου μικρής και μεσαίας κλίμακας.Οι συνεχείς βελτιώσεις στη διαδικασία και τους καταλύτες συνέβαλαν στην αυξανόμενη δημοτικότητά της και στην αυξημένη απόδοση.

Η επιτυχής ολοκλήρωση του έργου εγκατάστασης και η επίτευξη των συνθηκών λειτουργίας σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο για το TCWY.Η αφοσίωσή τους στην ανάπτυξη μιας βιώσιμης και αποδοτικής από πλευράς πόρων λύσης για την παραγωγή υδρογόνου απέδωσε καρπούς.Χρησιμοποιώντας τη μεθανόλη ως πρώτη ύλη, η TCWY όχι μόνο έχει εξασφαλίσει αποτελεσματική παραγωγή υδρογόνου, αλλά έχει επίσης αντιμετωπίσει το ζήτημα της δέσμευσης άνθρακα και της παραγωγής υγρού CO2, καθιστώντας τη διαδικασία ακόμη πιο φιλική προς το περιβάλλον.Καθώς ο κόσμος μεταβαίνει προς ένα πιο βιώσιμο μέλλον, τεχνολογίες όπως η διαδικασία μεθανόλης σε υδρογόνο θα διαδραματίσουν κρίσιμο ρόλο στη διασφάλιση ενός καθαρότερου και πιο πράσινου ενεργειακού τοπίου.Η επιτυχής εφαρμογή αυτής της διαδικασίας από την TCWY δημιουργεί ένα θετικό προηγούμενο για τη βιομηχανία και ενθαρρύνει την περαιτέρω εξερεύνηση και υιοθέτηση εναλλακτικών μεθόδων παραγωγής υδρογόνου.


Ώρα δημοσίευσης: 29 Μαΐου 2023