Οξυγόνο-πανό

Εγκατάσταση CNG/LNG

Το μεγαλύτερο έργο της Ασίας χωματερής-gas-to-LNG

Η μεγαλύτερη μονάδα υγειονομικής ταφής αερίου στην Ασία

Χωρητικότητα: Αέριο τροφοδοσίας 12500 Nm3/h
Τοποθεσία έργου: Κίνα

250000td-LNG-Plant

Εγκατάσταση LNG 250000t/d

Χωρητικότητα: 250000t/d
Τοποθεσία έργου: Κίνα