υδρογόνο-πανό

Μονάδα Παραγωγής Υδρογόνου SMR Φυσικού Αερίου

 • Τυπική τροφοδοσία: Φυσικό αέριο, LPG, νάφθα
 • Εύρος χωρητικότητας: 10~50000Nm3/h
 • H2καθαρότητα: Τυπικά 99,999% κατ' όγκο.(προαιρετικό 99,9999% κατά όγκο)
 • H2Πίεση τροφοδοσίας: Συνήθως 20 bar (g)
 • Λειτουργία: Αυτόματη, ελεγχόμενη με PLC
 • Βοηθητικά προγράμματα: Για την παραγωγή 1.000 Nm³/h H2από φυσικό αέριο απαιτούνται οι ακόλουθες Υπηρεσίες:
 • 380-420 Nm³/h φυσικό αέριο
 • Νερό τροφοδοσίας λέβητα 900 kg/h
 • Ηλεκτρική ισχύς 28 kW
 • 38 m³/h νερό ψύξης *
 • * μπορεί να αντικατασταθεί με ψύξη αέρα
 • Υποπροϊόν: Εξαγωγή ατμού, εάν απαιτείται

Εισαγωγή Προϊόντος

Επεξεργάζομαι, διαδικασία

Η παραγωγή υδρογόνου από φυσικό αέριο συνίσταται στην εκτέλεση της χημικής αντίδρασης πεπιεσμένου και αποθειωμένου φυσικού αερίου και ατμού σε ειδικό αναμορφωτή που γεμίζει με καταλύτη και δημιουργεί το αέριο αναμόρφωσης με H2, CO2 και CO, μετατρέπει το CO στα αέρια αναμόρφωσης σε CO2 και στη συνέχεια εκχυλίζει κατάλληλο H2 από τα αέρια αναμόρφωσης με προσρόφηση αιώρησης πίεσης (PSA).

Ο σχεδιασμός και η επιλογή εξοπλισμού του εργοστασίου παραγωγής υδρογόνου προκύπτει από εκτενείς μηχανολογικές μελέτες TCWY και αξιολογήσεις προμηθευτών, με ιδιαίτερη βελτιστοποίηση των παρακάτω:

1. Ασφάλεια και ευκολία λειτουργίας

2. Αξιοπιστία

3. Σύντομη παράδοση εξοπλισμού

4. Ελάχιστη εργασία πεδίου

5. Ανταγωνιστικό κεφάλαιο και λειτουργικό κόστος

jt

(1) Αποθείωση Φυσικού Αερίου

Σε μια ορισμένη θερμοκρασία και πίεση, με το αέριο τροφοδοσίας μέσω της οξείδωσης του μαγγανίου και του προσροφητικού οξειδίου του ψευδαργύρου, το συνολικό θείο στο αέριο τροφοδοσίας θα είναι κάτω από 0,2 ppm κάτω για να καλύψει τις απαιτήσεις των καταλυτών για αναμόρφωση ατμού.

Η κύρια αντίδραση είναι:

COS+MnOjtMnS+CO2

MnS+H2ΟjtMnS+H2O

H2S+ZnOjtZnS+H2O

(2) NG Steam Reforming

Η διαδικασία αναμόρφωσης με ατμό χρησιμοποιεί υδρατμούς ως οξειδωτικό και μέσω του καταλύτη νικελίου, οι υδρογονάνθρακες θα αναμορφωθούν ώστε να είναι το ακατέργαστο αέριο για την παραγωγή αερίου υδρογόνου.Αυτή η διαδικασία είναι ενδόθερμη διαδικασία που απαιτεί την παροχή θερμότητας από το τμήμα ακτινοβολίας του Κλίβανου.

Η κύρια αντίδραση παρουσία καταλυτών νικελίου είναι η εξής:

CnHm+nH2Ο = nCO+(n+m/2)Η2

CO+H2O = CO2+H2     △H°298= – 41KJ/mol

CO+3H2 = CH4+H2O △H°298= – 206KJ/mol

(3) Καθαρισμός PSA

Καθώς η διαδικασία της χημικής μονάδας, η τεχνολογία διαχωρισμού αερίου PSA εξελίσσεται ταχέως σε μια ανεξάρτητη πειθαρχία και εφαρμόζεται όλο και πιο ευρέως στους τομείς της πετροχημικής, της χημικής, της μεταλλουργίας, της ηλεκτρονικής, της εθνικής άμυνας, της ιατρικής, της ελαφριάς βιομηχανίας, της γεωργίας και της προστασίας του περιβάλλοντος. βιομηχανίες κ.λπ. Επί του παρόντος, το PSA έχει γίνει η κύρια διαδικασία του H2διαχωρισμού που έχει χρησιμοποιηθεί με επιτυχία για τον καθαρισμό και το διαχωρισμό διοξειδίου του άνθρακα, μονοξειδίου του άνθρακα, αζώτου, οξυγόνου, μεθανίου και άλλων βιομηχανικών αερίων.

Η μελέτη διαπιστώνει ότι ορισμένα στερεά υλικά με καλή πορώδη δομή μπορούν να απορροφήσουν τα μόρια του ρευστού και ένα τέτοιο απορροφητικό υλικό ονομάζεται απορροφητικό.Όταν τα μόρια του υγρού έρχονται σε επαφή με στερεά προσροφητικά, η προσρόφηση γίνεται αμέσως.Η προσρόφηση έχει ως αποτέλεσμα τη διαφορετική συγκέντρωση των απορροφούμενων μορίων στο υγρό και στην απορροφητική επιφάνεια.Και τα προσροφημένα μόρια από το απορροφητικό θα εμπλουτιστούν στην επιφάνειά του.Ως συνήθως, διαφορετικά μόρια θα παρουσιάζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά όταν απορροφηθούν από τα προσροφητικά.Επίσης οι εξωτερικές συνθήκες όπως η θερμοκρασία και η συγκέντρωση (πίεση) του υγρού θα επηρεάσουν άμεσα αυτό.Επομένως, ακριβώς λόγω αυτού του είδους των διαφορετικών χαρακτηριστικών, με αλλαγή της θερμοκρασίας ή της πίεσης, μπορούμε να επιτύχουμε τον διαχωρισμό και τον καθαρισμό του μείγματος.

Για αυτό το φυτό, διάφορα προσροφητικά γεμίζονται στην κλίνη προσρόφησης.Όταν το αέριο αναμόρφωσης (μείγμα αερίου) ρέει στη στήλη προσρόφησης (κλίνη προσρόφησης) υπό μια ορισμένη πίεση, λόγω των διαφορετικών χαρακτηριστικών προσρόφησης του H2, CO, CH2, CO2κ.λπ. η CO, CH2και CO2προσροφούνται από τα προσροφητικά, ενώ το H2θα ρέει έξω από την κορυφή του κρεβατιού για να λάβετε κατάλληλο προϊόν υδρογόνου.