Οξυγόνο-πανό

Αφαίρεση H2S

20000Nm3d-πετρελαιοπηγή-αέριο-αποθείωση

20000 Nm3/d Αποθείωση αερίου πετρελαίου

Χωρητικότητα: 20000 Nm3/d
H2Καθαρότητα S: ≤1PPmV
Τοποθεσία έργου: Κίνα

/h2s-removal-plant-product/

200000 Nm3/d Αποθείωση αερίου πετρελαίου

Χωρητικότητα: 200000 Nm3/d
H2Καθαρότητα S: ≤1PPmV
Τοποθεσία έργου: Κίνα