Οξυγόνο-πανό

Δέσμευση άνθρακα

MDEA-απανθρακοποίηση

MDEA Decarbonization – CO2Εγκατάσταση αφαίρεσης

Χωρητικότητα: Αέριο τροφοδοσίας 35400 Nm3/h
CO2Καθαρότητα: <0,3%
Τοποθεσία έργου: Κίνα

CO2-δέσμευση-σε-υγρό-CO2

CO2Ανάκτηση- Ηλεκτροπαραγωγικό Αέριο Καυσαερίων CO2Σύλληψη σε υγρό CO2Φυτό

Χωρητικότητα: Αέριο τροφοδοσίας 55000 Nm3/h
CO2Καθαρότητα: 95%
Τοποθεσία έργου: Κίνα

20000ty-CO2-Recovery-via-MDEA

20000 τόνοι/έτος CO2Ανάκτηση μέσω MDEA

Χωρητικότητα: 20000 τόνοι/έτος
Καθαρότητα: Υγρό CO2
Τοποθεσία έργου: Κίνα